128_18.png

Perpausak elkartzeko bidea. Menderakuntza


Batzuetan, perpaus bat beste baten barruan txertatzen dugu menderagailuez baliatuz. Horrelakoetan menderakuntza erabiltzen ari gara.

Juntagailuen aldean hainbat ezaugarri berezi dituzte menderagailuek:

 • Juntagailuak hitz solteak dira, eta menderagailuak, berriz, atzizkiak.

 • Juntaduran, maila bereko perpausak elkartzen dira; menderakuntzan, berriz, perpaus nagusia eta menpekoa ditugu.

 • Juntaduran ez dago ia mugikortasunik, baina menderakuntzan, mugikortasuna dago hurrenkeraren aldetik.

 • Menderakuntza errekurtsiboa da, hau da, menpeko perpaus baten barruan beste bat txerta daiteke, nahi adina aldiz.

Menderakuntzaren barruan honako multzoak bereiz ditzakegu:

 • Perpaus Osagarriak: Amak esan du ez dela etorriko.

 • Zehar Galderak: Jakin nahi dut ea lana egin duzun.

 • Helburuzkoak: Krema ekarri dut zuri emateko.

 • Kausazkoak: Ez da etorri gaixo dagoelako.

 • Baldintzazkoak: Euria egiten badu ez noa.

 • Erlatibozkoak: Ikusi duzun gizona nire aita da.

 • Denborazkoak: Zu etorri zinenean ohean sartu nintzen.

 • Kontzesiboak: Lana gaizki egin arren ordaindu egin didate.

 • Moduzkoak: Zuk esan bezala egin dugu.

 • Konparaziozkoak: Hau espero nuen baino hobeto atera zaigu.

 • Ondoriozkoak: Hain zen altua, non sabairaino heltzen baitzen.